ORGANISM ACREDITAT

 • Pentru certificarea sistemelor de management si conformitatea produselor
 • De verificare a rapoartelor de monitorizare EGES

Membru asociat la Organizatia Europeana pentru Calitate - EOQ
Notificat de Comisia Europeana pentru Directiva 89/106/EEC - produse pentru constructii, la numarul 1840

Servicii


Auditori pentru Sistemele de Management al Mediului - ISO 14001Cursul de instruire a auditorilor de terta parte are durata de 40 ore si se desfasoara fie la sediul dvs fie la sediul AEROQ in perioada stabilita de comun acord.

Pentru fiecare participant AEROQ asigura suportul de curs si facilitatile necesare.

AEROQ elibereaza fiecarui absolvent care intruneste punctajul minim stabilit pentru testarea finala, un certificat care confirma efectuarea cursului. In caz contrar se elibereaza un certificat de participare.

Lectorii AEROQ au calificari adecvate, cum ar fi: experienta pedagogica, cursuri de auditori si multe actiuni de instruire in domeniu.

Cursul este structurat in doua module:

Modulul 1

  Ziua 1:
  • Introducere.
  • Managementul mediului si seria de standarde ISO 14000.
  • Rolul legistatiei in cadrul sistemelor de management al mediului (SMM).
  • Definitii.
  • ISO 14001 - baza pentru certificarea SMM: prezentare si discutii privind politica de mediu, planificare, implementare si functionare.

   Ziua 2:
  • Recapitularea cunostintelor dobandite in ziua anterioara.
  • Documentatia SMM - prezentare si discutii.
  • Situatii de urgenta si investigarea incidentelor - prezentare si discutii.
  • Exemplificare: procedura "Investigatii in caz de accident".
  • Verificare si actiune corectiva - prezentare si discutii.
  • Analiza efectuata de conducere - prezentare si discutii.
  • Testare partiala.

Modulul 2
  Ziua 3:
  • Recapitularea cunostintelor dobandite la modulul 1.
  • Prezentare ISO 19011.
  • Auditul Sistemului de Management al Calitatii si al Mediului: obiective, roluri si responsabilitati, planificare, pregatire.
  • Efectuarea auditului - prezentare si exercitii de grup.

   Ziua 4
  • Recapitularea cunostintelor dobandite in ziua anterioara.
  • Raportare si verificare - prezentare si exercitii de grup.
  • Aspecte particulare privind activitatea de audit.
  • TESTARE FINALA
Pentru detalii suplimentare va rugam sa completati formularul anexat.