ORGANISM ACREDITAT

 • Pentru certificarea sistemelor de management si conformitatea produselor
 • De verificare a rapoartelor de monitorizare EGES

Membru asociat la Organizatia Europeana pentru Calitate - EOQ
Notificat de Comisia Europeana pentru Directiva 89/106/EEC - produse pentru constructii, la numarul 1840

Servicii


Auditori pentru Sistemele de Management al Calitatii - ISO 9000Cursul de instruire a auditorilor de terta parte are durata de 40 ore si se desfasoara fie la sediul dvs fie la sediul AEROQ in perioada stabilita de comun acord.

Pentru fiecare cursant AEROQ asigura suportul de curs si facilitatile necesare.

AEROQ elibereaza fiecarui absolvent care intruneste punctajul minim stabilit pentru testarea finala, un certificat care confirma efectuarea cursului. In caz contrar se elibereaza un certificat de participare.

Lectorii AEROQ au calificari adecvate, cum ar fi: experienta pedagogica, cursuri de auditori in tara si in SUA, certificare RENA ca Auditor Sef, cel putin 800 de audituri de terta parte si experienta deosebita legata de sistemele de managament al calitatii.

Cursul este structurat in doua module:

Modulul 1

  Ziua 1:
  • Notiuni introductive.
  • Standarde si ghiduri in domeniul calitatii.
  • Prezentarea standardelor ISO 9001:2008 si ISO 9000:2006, cu exemplificari privind modul de interpretare de catre AEROQ, ca Organism de Certificare.
  • Prezentarea principalelor documente ale sistemului de management al calitatii (Manualul Calitatii, Procedurile Sistemului, Proceduri / Instructiuni de lucru, etc, -proiectare, elaborare, aplicare), avind ca referinta Ghidul 10013. Corelarea cu noile cerinte ale ISO 9001:2008.
  • Testare partiala.

   Ziua 2:
  • Prezentarea ISO 19011 (cu evidentierea etapelor unui audit).
  • Auditul calitatii - obiective, importanta, clasificare.
  • Roluri si responsabilitati.
  • Fazele auditului.
  • Planificarea si pregatirea auditului.
  • Efectuarea auditului.
  • Raportare si verificare.
  • Probleme care apar in timpul auditului.
  • Aspecte suplimentare privind auditarea.
  • Testare partiala.
Modulul 2
  Ziua 3
  • Audituri practice: interpretarea rolului de auditor sef si respectiv auditor in echipa de audit; interpretarea rolului de auditat.
  • Testare partiala.

   Ziua 4
  • Audituri practice: interpretarea rolului de auditor sef si respectiv auditor in echipa de audit; interpretarea rolului de auditat. (continuarea activitatilor din ziua 3).
  • TESTARE FINALA.
Pentru detalii suplimentare va rugam sa completati formularul anexat.