ORGANISM ACREDITAT

  • Pentru certificarea sistemelor de management si conformitatea produselor
  • De verificare a rapoartelor de monitorizare EGES

Membru asociat la Organizatia Europeana pentru Calitate - EOQ
Notificat de Comisia Europeana pentru Directiva 89/106/EEC - produse pentru constructii, la numarul 1840
Inapoi

Membri Echipa


Cristinel RONCEA
Coordonator Evaluare Certificare Produse

Educatie:
Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Comert 1998-2003 - Doctor in economie, specializarea Managementul Calitatii

TUV Rheinland / Berlin-Brandenburg Romania - Dec. 2002 Certificat (Introducere in managementul sanatatii si securitatii in munca. Prezentarea specificatiei OHSAS 18001:1999)

DQS-Germany Dec. 2001- Feb. 2002 Audit of environmental management systems

DQS-GermanyIunie 2001 - Revision of DIN EN ISO 9001:2001

AEROQ - Mai 2001 - Auditul sistemelor de management de mediu

CBA & RTH-Cipru - Feb. 2001 - ISO 9001:2000 � Tranzition & Auditing

DQS-Germany - Ian. 2001 Introduction for new auditors and qualification for Lead auditors

AJA EQS Limited, England - Oct.2000 - ISO 14000 Series Training Course

Industrie und Handelskammer zu Leipzig,Germany - Nov. 1999 - Internationalen Weiterbildungskurs f�r rum�nische und ungarische Verpackungsspezialisten


Deutsches Akkreditierungssystem Pr�ftweswn �Germany - Feb. 1998 - Quality Assurance Training for Conformity Assessment Bodies

Universitatea Politehnica Bucuresti, Centrul de Perfectionare in Asigurarea Calitatii si Certificare Auditori (CPAC-CA)- perioada Feb.-iun. 1996, Auditul Calitatii - curs postuniversitar

Universitatea Politehnica Bucuresti, Centrul de Perfectionare in Asigurarea Calitatii si Certificare Auditori (CPAC-CA)Ian.- apr. 1995 Proiectarea Sistemului Calitatii si Audit intern - curs postuniversitar

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea AERONAVE - perioada 1980-1985, Inginer mecanic, profilul aeronave

Experienţa profesională:

mai 1997 � pana in prezent:
SC AEROQ SA Coordonator evaluare conformitate produse
Auditor sef Coordonarea activitatii de evaluare in vederea certificarii conformitatii produselor, in conformitate cu EN 45011 si cu Legea 608:2001 
Evaluarea documentelor sistemului de management al calitatii / de mediu / sanatate si securitate in munca ale diverselor organizatii si efectuarea de audituri in vederea certificarii acestora.

aug 1995-mai 1997: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI Sef Serviciu AQ Coordonarea directa a proiectarii , implementarii si mentinerii Sistemului Calitatii. Sistemul Calitatii ISO 9001 a fost certificat in cursul anului 1996 de AEROQ si in 1997 si de catre OMCAS

sept 1992-aug 1995: INSTITUTUL NATIONAL DE AVIATIE BUCURESTI Cercetator stiintific / Responsabilul AQ inl Departamentul Produse Speciale Proiectare si urmarire a realizarii si omologarii de produse speciale pentru aviatie. Elaborare de documente ale sistemului calitatii (planuri ale calitatii in conformitate cu ISO 10005:1995 � Quality Management � Guidelines for quality plans� si de management al configuratiei in conformitate cu ISO 10007:1995 � Quality Management � Guidelines for configuration management�, analize de risc in conformitate cu standardul MIL-STD-882C:1993 �System Safety Program Requirements�).

oct 1988-sept 1992: INCREST BUCURESTI, inginer Proiectare sisteme de bord de avion

oct 1985-oct 1988: ICA BRASOV, inginer in cadrul Sectiei instalatii si echipamente de bord Proiectarea si urmarirea realizarii produselor


Apartenenţa la organisme profesionale:
RENA (Registrul National al Auditorilor din Romania) din 1996, membru in Consiliul Director din aprilie 1999, vicepresedinte din 2003, presedinte din ianuarie 2004

IGWT (International Society of Commodity Science and Technology) din 2001

Calificari relevante:
- Incepand din 1996 sustin, in calitate de cadru didactic asociat (plata cu ora), cursuri referitoare la �Aspectele practice ale proiectarii si implementarii Sistemelor Calitatii�, �Asigurarea securitatii produsului � Analiza riscului hazardului� si �Auditul calitatii�, in cadrul CPAC � CA, din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti.
- Incepand din 1998 particip, in calitate de cadru didactic asociat (plata cu ora), la cursurile postuniversitate referitoare la �Managementul calitatii� organizate in cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.
- Incepand din 1998 sustin cursuri de instruire pentru auditori de terta parte ai sistemului de management al calitatii si de mediu in cadrul AEROQ.
- Auditor sef pentru sistemele de management al calitatii certificat de RENA din februarie1998
- Auditor certificat pentru sistemele calitatii certificat de CPAC-CA din aprilie 1997
- Auditor sef AEROQ pentru sistemele de management al calitatii (din 1997), sistemele de management de mediu (din 2000), sistemele de management al securitatii si sănatatii in munca (din 2002) si pentru certificarea conformitatii produselor (din 1997)
- Am efectuat peste 550 de zile de audit de terta parte al sistemului de management al calitatii si audit de certificare a conformitatii produselor. 
- Am efectuat peste 50 zile de audit de terta parte a unor sisteme de management de mediu.
- Am efectuat peste 40 de zile de audit de terta parte a unor sisteme de management integrate calitate-mediu-securitate si sanatate in munca
- Din septembrie 1998 am participat la activitati referitoare la managementul si protectia mediului in cadrul unor proiecte desfasurate de catedra �Strategia Schimbarii si Dezvoltarii Intreprinderii� din Academia de Studii Economice Bucuresti (bilanturi de mediu, analize tehnice ale impacturilor de mediu, studii de impact, evaluari ale riscului de mediu, analize diagnostic privind performantele de mediu, etc).
- Incep�nd din ianuarie 2001, de la apariţia revistei �Calitate şi Management� sunt membru al colegiului de redacţie al acesteia.

Alte informaţii relevante:
- 7 carti şi studii publicate in domeniul managementului calitatii
- 19 articole publicate in reviste de specialitate in domeniul managementului calitatii
- 11 comunicari prezentate la manifestari stiintifice interne si internationale
- 38 de lucrari de cercetare pe baza de contracte in domeniile aviatie, managementul calitatii 
- peste 30 de lucrari de asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru proiectarea si implementarea unor sisteme de management al calitatii si de mediu