ORGANISM ACREDITAT

  • Pentru certificarea sistemelor de management si conformitatea produselor
  • De verificare a rapoartelor de monitorizare EGES

Membru asociat la Organizatia Europeana pentru Calitate - EOQ
Notificat de Comisia Europeana pentru Directiva 89/106/EEC - produse pentru constructii, la numarul 1840

Servicii


SeminariiAEROQ organizeaza periodic o serie de seminarii cu urmatoarea tematica:
    • Noua conceptie a structurarii cerintelor ISO 9001:2000, Abordarea tip Proces".
    • Prezentarea si comentarea cerintelor din ISO 9001:2000.
    • Prezentarea si comentarea celor 8 principii ale managementului calitatii si a definirii principalilor termeni din ISO 9000:2000.
    • Politica AEROQ privind perioada de tranzitie pentru alinierea la editia din 2000 a standardelor ISO 9000.
Pentru detalii suplimentare va rugam sa completati formularul de contact.