ORGANISM ACREDITAT

  • Pentru certificarea sistemelor de management si conformitatea produselor
  • De verificare a rapoartelor de monitorizare EGES

Membru asociat la Organizatia Europeana pentru Calitate - EOQ
Notificat de Comisia Europeana pentru Directiva 89/106/EEC - produse pentru constructii, la numarul 1840

Formular

   
*Organizatia:
*Persoana de contact:
*Telefon:
Fax:
E-mail:
Principalele domenii de activitate:
Numarul de salariati:

Dorim sa ne contactati in vederea evaluarii conformitatii:

Certificarea sistemului de management al calitatii - ISO 9000
Certificarea sistemului de management al mediului - ISO 14001
Certificarea conformitatii produsului


Alte informatii: