ORGANISM ACREDITAT

 • Pentru certificarea sistemelor de management si conformitatea produselor
 • De verificare a rapoartelor de monitorizare EGES

Membru asociat la Organizatia Europeana pentru Calitate - EOQ
Notificat de Comisia Europeana pentru Directiva 89/106/EEC - produse pentru constructii, la numarul 1840

Legislaţie


 • Ordonanta de Guvern 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii
 • Publicata in Monitorul Oficial, nr. 43 din 30 ianuarie 1998

 • Legea 608/2001 - legea privind evaluarea conformitatii produselor
 • Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 8 noiembrie 2001

 • Hotararea de Guvern 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS
 • Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 14 februarie 2002

 • Legea 245/2002 - pentru aprobarea ordonantei 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii
 • Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 13 mai 2002

 • Hotararea de Guvern 487/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
 • Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 6 iunie 2002

 • Ordinul MIR 317/2002 privind aprobarea Statutului-cadru al organismului national de acreditare
 • Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 16 august 2002

 • Ordinul MIR 342/2002 privind aprobarea Cartii Albe a Infrastructurii Calitatii si Evaluarii Conformitatii Produselor
 • Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 11 noiembrie 2002

 • Ordinul MIR 354/2003 privind recunoasterea Asociatiei de Acreditare din Romania - RENAR ca organism national de acreditare
 • Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 545 din 26 iunie 2003

 • Ordonanta de Guvern 71 /2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
 • Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 30 august 2003

 • Legea 503/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
 • Publicata in Monitorul Oficial nr. 876 din 10 decembrie 2003

 • Ordonanta de Guvern 3/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii
 • Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 20 ianuarie 2004

 • Hotararea de Guvern rn. 357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale
 • Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 31/03/2004