ORGANISM ACREDITAT

 • Pentru certificarea sistemelor de management si conformitatea produselor
 • De verificare a rapoartelor de monitorizare EGES

Membru asociat la Organizatia Europeana pentru Calitate - EOQ
Notificat de Comisia Europeana pentru Directiva 89/106/EEC - produse pentru constructii, la numarul 1840

Despre noi


Infiintata in 1982 sub denumirea "Directia de Control Industrial al Asigurarii Calitatii Produselor Aeronautice" - aceasta devine AEROQ in anul 1991, in urma Hotaririi nr. 242 emisa de Guvernul Romaniei.
Pana in 1991 acest Organism a desfasurat urmatoarele tipuri de activitati:
 • evaluarea si atestarea sistemelor calitatii furnizorilor pentru industria aeronautica conform reglementarilor proprii aliniate la cele interne si internationale in domeniu;
 • certificarea produselor utilizate in constructia aeronavelor, motoarelor si echipamentelor aeronautice (materiale, componente, etc) destinate scopurilor civile si militare;
 • supravegherea furnizorilor de produse aeronautice atestati;
 • elaborarea si avizarea de documente normative privind calitatea produselor aeronautice.
La nivelul anului 1990 peste 80 furnizori de produse aeronautice aveau sistemul calitatii atestat (certificat) de catre AEROQ si erau certificate peste 1000 de produse de uz aeronautic din domeniile: metalurgie, constructii de masini, chimie, electronica si electrotehnica, textile, produse petroliere, produse din cauciuc si mase plastice, aeronautica, etc.
Intre 1991 si 1995 AEROQ s-a adaptat gradat la restructurarea economiei romanesti catre economia de piata si la noua legislatie, acordand si consultanta la proiectarea, documentarea si implementarea sistemelor calitatii.
Dupa aparitia HG 167/1992 privind constituirea si functionarea Sistemului national de certificare a calitatii, aliniat la normele europene si internationale - seria ISO 9000 - AEROQ s-a organizat si a documentat sistemul calitatii conform cerintelor din SR EN 45011 si SR EN 45012 pentru a deveni Organism de Certificare Acreditat in cadrul sistemului national de certificare.
Trecand prin procedurile specifice, AEROQ este acreditata ca:
 • Organism de Certificare a Sistemelor de Management al Calitatii, conform SR EN ISO/CEI 17021:2007- CERTIFICAT DE ACREDITARE nr. MC-003/12.02.2009. (Acreditare iniţiala Nr. 003-C/08.12.2005, conform SR EN 45012:2000 - reacreditat  la fiecare 3 ani, fiind primul organism romanesc care a raspuns acestor conditii).
 • Organism de Certificare a Sistemelor de Management de Mediu, conform SR EN ISO/CEI 17021:2007 CERTIFICAT DE ACREDITARE nr. MM-030/12.02.2009. (Acreditare iniţiala Nr. 030-C/08.07.2002, conform Ghid ISO 66:1999 - reacreditat  la fiecare 3 ani).
 • Organism de Certificare a Conformitatii Produselor in domeniul voluntar, conform SR EN 45011:2001 - procesul de reacreditare a fost finalizat si se asteaptă decizia Consiliului de Acreditare RENAR. (Acreditare iniţială nr. 008-C/20.11.1997 - reacreditat la fiecare 3 ani).
 • Organism de certificare pentru domeniul reglementat - Produse pentru constructii - CERTIFICAT DE ACREDITARE nr. ON 005/11.11.2008.
AEROQ a devenit Organism notificat de Comisia Europeană pentru Directiva 89/106/CEE -Produse pentru construcţii, avand numărul de identificare 1840 in luna ianuarie 2007.
Certificatele emise de AEROQ pentru Sistemele de Management al Calitatii au fost recunoscute de catre Bell (SUA) in cazul IAR Brasov, de catre ELBIT- ISRAEL si SHELL GAS in cazul AEROSTAR BACAU, AEROTEH si COMOTI Bucuresti, de catre ROLLS ROYCE si GEN ELECTRIC in cazul TURBOMECANICA Bucuresti, precum si de Jandarmeria si Carabinieri din Italia in cazul mai multor societati din industria textila.

AEROQ coopereaza cu alte organisme similare din Europa, respectiv din tari in care Romania este sau va fi prezenta cu produsele si serviciile sale. De exemplu cu UL-SUA (UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.) la certificarea ELECTROMAGNETICA Bucuresti si ELECTROAPARATAJ Bucuresti.
Am incheiat un protocol cu DQS - Germania pentru certificare in echipa comuna a Sistemelor de Management al Calitatii si Mediului, (de exemplu la LINDAB, TOTAL GAZ, etc).
"United Romanian Breweries Bereprod" (TUBORG Romania) a obtinut primul certificat ISO 14001 acordat de AEROQ, devenind astfel prima societate romaneasca din domeniul bauturilor care detine ambele certificari ISO 9001 si ISO 14001 - in sistem integrat calitate-mediu.
In cursul anului 2003 s-au emis si primele certificate pentru sistemele de management integrat calitate - mediu - securitate si sanatate in munca, avand ca referinta ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:1999, pentru: CASIAL Deva, MOLDOCIM - Bicaz, TUBORG - Romania si LAFARGE ROMCIM - Targu Jiu.
In anul 2004 a fost emis primului certificat in domeniul invatamantului superior, Academia de Studii Economice- Bucureşti fiind prima Institutie de invatamant superior din Romania certificata conform cerintelor din ISO 9001:2000, iar pentru Abatorul de pasari din AVICOLA CREVEDIA, alaturi de cele doua certificate ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 a fost emis si certificatul HACCP, conform ISO 22000.
In anul 2005 AEROQ a obtinut şi Certificatul de Recunoaştere (nr. 2 / 03.02.2005) ca "Organism de certificare produs si organism de certificare CPF" de la Comisia de recunoaştere in domeniul reglementat Produse pentru construcţii.
Pana la 31.12.2008AEROQ a emis :
 • 1893 Certificate pentru Sistemele de Mangement al Calitatii, conform ISO 9001;
 • 410 Certificate pentru Conformitatea Produselor (domeniu voluntar);
 • 234 Certificate de Conformitate CE (domeniu reglementat - Produse pentru constructii);
 • 463 Certificate pentru Sistemele de Management de Mediu, conform ISO 14001;
 • 249 Certificate pentru Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, conform OHSAS 18001;
 • 2 Certificate pentru Sisteme de Management pentru aviatie, conform AS/EN 9100 ;
 • 38 Certificate pentru Sistemul de Management al sigurantei alimentelor, conform ISO 22000.
AEROQ are in derulare peste 600 de contracte de certificare si peste 1.700 de contracte de supraveghere a sistemelor de management.
Prin politica sa, AEROQ asigura accesul la serviciile sale de certificare in mod nediscriminatoriu tuturor solicitantilor, avind la baza urmatoarele:
 • Standarde nationale si internationale aplicabile;
 • Disponibilitate, personal calificat si sistem documentat de lucru;
 • Reguli de certificare acceptate de Organismul de Acreditare la nivel national.
 
Respectarea criteriilor de certificare prevazute in reglementarile nationale si reglementarile specifice ale AEROQ constituie baza pentru acordarea, mentinerea, suspendarea sau retragerea documentelor de certificare.
Comitetul de Directie al AEROQ, reprezentind toate partile interesate in functionarea corecta a sistemului de certificare aplicat (beneficiari, furnizori, autoritati publice si consumatori, importatori, distribuitori), are autoritatea deciziei privind certificarea.
Personalul de specialitate al AEROQ si cei peste 50 de colaboratori externi (auditori si experti) au o inalta calificare in diverse domenii de inginerie industriala - aviatie, energetica nucleara, metalurgie, chimie, electronica, cu specializari privind asigurarea calitatii in SUA, Marea Britanie, Franta, precum si practica derularii unor cooperari cu firme de renume in domeniul aeronautic si nuclear. Suntem deschisi colaborarii pe baze documentate cu orice organizatii.

Suntem deschisi colaborarii pe baze documentate cu orice organizatii.

Certificat de acreditare Sisteme de management
Anexa 1 (ISO 9001)
Anexa 2 (ISO 14001)